בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תעריף - tariff, rate

תעריף הוא הסכום שניתן עבור יחידה אחת, ברכיבי שכר שגובהם נקבע לפי כמות היחידות הניתנת בהם. דוגמה נפוצה לכך הוא תשלום גמול שעות נוספות, המחושב לפי כמות השעות שבוצעו ותעריף שעה.