בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תעסוקה מלאה - full employment

מצב של היעדר אבטלה במשק, כלומר מצב שבו כל אדם המסוגל לעבוד יכול למצוא עבודה מתאימה. תעסוקה מלאה נמנית על מטרות היסוד של ממשלות רבות, אם כי לעתים היא נדחית הצידה עקב מטרות אחרות, כגון המלחמה באינפלציה. מעורבות קיצונית של הממשלה בחתירה לתעסוקה מלאה באה לידי ביטוי בעבודות יזומות.

תעסוקה מלאה היא מטרה חברתית חשובה, אך בין הכלכלנים חלוקות הדעות ביחס לשאלה עד כמה רצויה מטרה זו מבחינה כלכלית. יש הרואים בה מטרה רצויה, בהביאה לניצול מלא של גורמי הייצור. אחרים גורסים כי אבטלה מסוימת נחוצה למניעת אינפלציה.