בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תמריץ מס - tax incentive

הקלת מס שנועדה להמריץ את האזרח לבצע פעולות הרצויות למדינה. זיכוי בגין תרומות, למשל, הוא תמריץ מס שנועד להמריץ את משלמי המסים לסייע במימון מוסדות הרצויים לציבור: במקום שמימון פעולתם של מוסדות אלה יבוצע מתקציב המדינה, משתתפת הממשלה במימון באמצעות ויתור על הכנסותיה ממס. הנחה הניתנת לתושבי יישובים מיוחדים נועדה להמריץ את תושבי המדינה לעבור ליישובים אלה.