בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תמהיל השקעות - investment mix

אופן חלוקתו של תיק השקעות בין סוגי השקעות שונים בשוק ההון: איגרות חוב צמודות, מניות, השקעות שקליות וכו'. בדין וחשבון השנתי ששולחת קופת גמל לחבריה מוצג גם תמהיל ההשקעות של הקופה. בהחלטה על בחירה של קופת גמל ניתן להתחשב גם בנתון זה, כך שיתאים להעדפתו של העובד.