בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תלוי - dependent

בן-זוג, ילד וקרובי משפחה נוספים התלויים כלכלית במבוטח בביטוח פנסיוני, ולכן זכאים לתמיכה כספית חודשית במקרה של מות המבוטח. זכויות לתלויים מוגדרות בתקנות של קרן פנסיה ובחוק הביטוח הלאומי, בהתאם לעיקרון של "לכל אחד לפי צרכיו". בתוכניות אחרות לביטוח פנסיוני ניתנות הזכויות לא לתלויים אלא למוטבים.