בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תכריכים מוזהבים - golden coffin

כינוי לרכיב שכר הנכלל בתנאי עבודתם של חלק מהמנהלים בארצות-הברית. רכיב זה מבטיח למנהל שאם ימות בעודו מכהן בתפקידו, תמשיך משפחתו לקבל את שכרו במשך עוד שנים אחדות, וזאת בנוסף לביטוח חיים ופנסיה השגרתיים.