בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תיק אישי - personal file

תיק המכיל את כל המסמכים והנתונים אודות העובד שאסף המעביד, מרצונו או על-פי הוראות חוק. תיק זה הוא בחלקו תיק ממשי (כלומר מכיל מסמכי נייר) ובחלקו ממוחשב, כחלק ממערכת המידע לשכר ומשאבי אנוש שמשרתת את המעביד.

חוק הגנת הפרטיות מקנה לעובד זכות לקבל את מלוא המידע הרשום בתיק האישי הממוחשב שלו.