בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תיווך - mediation, conciliation

פעילות ליישוב סכסוכי עבודה שבה צד שלישי, נייטרלי, מסייע למעסיק ולארגון העובדים לקיים משא-ומתן על נושאי הוויכוח שביניהם. המתווך פועל לכינוס הצדדים לסכסוך, לעידוד התקשורת ביניהם ולאיתור דרכים ליישוב הסכסוך.

בהתאם לחוק יישוב סכסוכי עבודה נתונה לממונה על יחסי עבודה סמכות לתווך, או למנות מתווך, בסכסוך עבודה שעליו נמסרה לו הודעה. במסגרת זו רשאי המתווך, כאמור בסעיף 7 לחוק:

  1. לקיים פגישות עם הצדדים, ביחד או בנפרד, לשמוע טענותיהם והצעותיהם ליישוב הסכסוך ולהביא לענין זה הצעות משלו;
  2. לחייב את הצדדים בתשובה מנומקת על טענות הצד השני ועל ההצעות ליישוב הסכסוך;
  3. להזדקק לחוות דעת של מומחים ושל נציגי ארגוני עובדים וארגוני מעבידים;
  4. לעיין במצב הכלכלי של המפעל שבו קיים הסכסוך ובספרי חשבונות ובמסמכים אחרים העלולים לספק לו חומר לחקירתו.