בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

תיאום מס - tax coordination

מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי, ולכן עובד המועסק בשני מקומות עבודה זקוק לתיאום מס, כלומר לחישוב מס הכנסה על הכנסתו בשני המקומות יחדיו. ניתן לבצע תיאום מס באמצעות הגשת דין-וחשבון שנתי לפקיד השומה, וכן יכול העובד לעשות זאת באמצעות פנייה למעסיקו העיקרי, שיצרף לחישוב המס שהוא מבצע את ההכנסה והניכוי במקור שחושבו לעובד על-ידי המעסיק האחר.

 

מערכת לתיאום מס, באתר רשות המסים