בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תחלופת עובדים - labor turnover

היחס בין מספר העובדים שנקלטו במהלך תקופה לשם איוש משרות שהתפנו על-ידי עובדים שעזבו ובין מספר העובדים הכולל. גורמים עיקריים לתחלופת עובדים הם: פרישה של עובדים שהגיעו לגיל פרישה, התפטרות של עובדים שמצאו מעסיק עדיף ופיטורים של עובדים שנמצאו בלתי מתאימים. תחלופת עובדים גבוהה אינה מצב תקין, משום שהיא גורמת להוצאה גבוהה על גיוס עובדים והכשרתם, והיא מעידה שמקום העבודה אינו אטרקטיבי דיו ומתקשה לעמוד בתחרות בשוק העבודה. פעולות לשימור עובדים נועדו להקטין את תחלופת העובדים.