בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תוכנית פרישה - retirement plan

תוכנית לצמצום מצבת העובדים במפעל או לרענונה, באמצעות פרישה מרצון של עובדים ותיקים. התוכנית כוללת:

  • הגדרת יעדים: מספר הפורשים במסגרת תוכנית זו, במפעל כולו ובהתאם ליחידות ותחומי פעילות.
  • קביעת תנאי הפרישה.
  • כפועל יוצא של שני המרכיבים הקודמים, קביעת התקציב של תוכנית הפרישה.
  • מסירת מידע לעובדים על החלופות המוצעות להם.