בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תוחלת החיים - life expectancy, expectation of life

מספר שנות החיים הממוצע הצפוי לאדם בגיל נתון. בהתאם לשנתון הסטטיסטי לישראל, בשנת 1998 היתה תוחלת החיים בלידה באוכלוסייה היהודית בישראל 76.5 שנים לגבר ו-80.7 שנים לאשה. תוחלת החיים עולה בהתמדה: עשרים שנה קודם, למשל, בשנת 1978, היתה תוחלת החיים בלידה 71.9 שנים ו-75.6 שנים, בהתאמה. מספר שנות החיים הכולל הצפוי גדל עם הגיל. בשנת 1998 היתה תוחלת החיים לאדם בן 65 באוכלוסייה היהודית בישראל 16.3 שנים לגבר ו- 18.5 לאשה. הגורם העיקרי לעליית תוחלת החיים הוא צמצום תמותת התינוקות ושיפור שירותי הבריאות לזקנים. גורמים אלה מסבירים, במידה רבה, גם את ההבדל בתוחלת החיים במדינות שונות.

לתוחלת החיים וללוח התמותה המחושב לפיה חשיבות בבדיקת איזון אקטוארי של קרן פנסיה ושל ביטוח חיים.