בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תואר המשרה - job title

כותרת המוצמדת למשרה מסוימת, ומתארת במדויק את מהותה של משרה זו. במדור הנהלת-חשבונות, למשל, יש תקן לחמישה פקידים, תואר המשרה הראשונה והשנייה הוא "חשבונות לתשלום", תואר המשרה השלישית הוא "חשבונות לקבל", וכדומה.