בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תגמול פנימי - intrinsic reward

תגמול לא-כספי שמפיק העובד מתוך התפקיד שהוא ממלא: שיתוף בקבלת החלטות ובניהול, העשרת העיסוק, גידול באחריות המוטלת על העובד, פיתוח אישי.

ראה גם תגמול חיצוני.