בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תגמולים - providence

סכום כסף חד-פעמי (להבדיל מקצבה, המשולמת מדי חודש) שמשלמת קופת גמל לחבר בה, בהגיע המועד לביצוע תשלום זה בהתאם לתקנות מס הכנסה ולכללי הקופה.