בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תבנית העסקה - employment pattern

המסגרת שבה מתקיים הקשר בין נותן עבודה ובין מקבלה. תבנית ההעסקה הנפוצה היא זו של שכיר העובד אצל מעבידו. אל תבנית העסקה זו מצטרפות תבניות פחות שגרתיות, ובהן: