בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שעת הנקה - breast feeding hour

חוק עבודת נשים העניק בעבר למינקת זכות להיעדר בתשלום שעה אחת ביום במשך כל תקופת ההנקה. בעקבות תיקון לחוק הוחלפה זכות זו בזכות, הניתנת לעובדת המועסקת במשרה מלאה, להיעדר בתשלום שעה אחת ביום, במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, ללא קשר לשאלה האם היא מיניקה את עוללה. הסכמים קיבוציים שונים מעניקים זכות זו לתקופה ארוכה יותר.