בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שמירת הריון -

מצב שבו אשה הרה מרותקת למיטתה או לביתה לא עקב מחלה שלה אלא כדי לשמור על שלומו של העובר שבבטנה.

חוק הביטוח הלאומי מבטיח גמלה מהמוסד לביטוח לאומי לעובדת שהייתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, ואינה מקבלת בתקופה זו תשלום ממעבידה או מקרן ביטוח. הגמלה מוגבלת לשכר הממוצע במשק, והיא ניתנת בעד כל תקופה של שמירת הריון שאורכה ארבעה עשר ימים רצופים לפחות. דינה של היעדרות מחמת שמירת הריון שאינה מזכה בגמלה, כדין מחלה.

לאתר המוסד לביטוח לאומי - שמירת הריון.