בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר שוויוני - equitable pay

מדיניות שכר שבה נשמרת גישה שוויונית לקביעת רמות השכר.

במסגרת מקום העבודה הבדלים ברמות השכר לעיסוקים שונים משקפים את ההבדל בכישורים הנדרשים לביצוע עיסוקים אלה, ואת ההבדל בתרומה של כל עיסוק להשגת יעדי המעסיק.

במסגרת ענפית או ארצית שכר שוויוני משקף מדיניות שוויונית של ארגון העובדים, מדיניות המחייבת צמצום הפערים בין עובדים בעיסוקים שונים וברמות הכשרה מקצועית שונות.

להצגה של מידת השוויוניות של השכר משמש מקדם ג'יני.