בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר ריאלי - real wages

השכר בערכים קבועים, כלומר בצורה המייצגת את כוח הקנייה של השכר, להבדיל משכר נומינלי (nominal wages), שהוא השכר בערכים שוטפים, המשתנים כתוצאה מהאינפלציה.