בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר רגיל -

מונח זה מופיע בחוקי עבודה אחדים, ובכל אחד מהם זכה לפרשנות ההולמת אותו על-ידי בית הדין לעבודה, שהתבקש לקבוע ביחס לרכיבי שכר שונים האם הם חלק מהשכר הרגיל. נקודת המוצא לפרשנות המונח רואה בשכר הרגיל את השכר המשולם לעובד בעד העבודה השגרתית שעליו לעשות, ולכן משולם בצורה יציבה, מדי חודש, ללא תלות בגורמים משתנים, כגון שינוי בתפוקה או עבודת שעות נוספות.

חוקים המתייחסים לשכר הרגיל: