בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר קבלני - piecework rate

שכר שגובהו נקבע רק לפי תפוקתו של העובד, ללא קיום שכר מובטח התלוי בזמן שהוקדש ליצירת התפוקה. זו שיטה ליצירת קשר בין השכר לבין התפוקה, אולם, להבדיל משיטות אחרות שבהן ניתנים תמריצים התלויים בתפוקה כתוספת לשכר הרגיל, השכר הקבלני בא במקום השכר הרגיל. לשכר קבלני וריאציות אחדות:

  • שכר קבלני פשוט (straight piece-rate) מחושב לפי הנוסחה: שכר = יחידות תוצרת x תעריף ליחידה.
  • שכר קבלני דיפרנציאלי (differntial piece-rate) הוא שכר קבלני שבו גדלה התמורה ליחידת תוצרת ככל שגדל מספר היחידות המיוצר בזמן נתון.
  • קבלנות שעתית (standard hour system): לעובד מוקצב זמן נתון לייצור יחידת תוצרת אחת, והוא יקבל שכר זה גם אם יפיק תוצרת זו בזמן קצר יותר או ארוך יותר משהוקצב.

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, גם עובד שמועסק בשכר קבלני זכאי לגמול שעות נוספות כאשר עבודתו כוללת עבודה בשעות נוספות.