בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר עידוד - wage incentives

שכר עידוד משמש להידוק הקשר בין השכר ובין התפוקה, באמצעות התניית חלק מהשכר בתפוקתו של העובד. שיטות שכר עידוד הן אישיות, כלומר תלויות בתפוקתו האישית של העובד, קבוצתיות, או כוללניות.

ראה גם שכר עידוד אישי, שכר עידוד כוללני, שיתוף בהתייעלות, שיתוף ברווחים.