בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר עידוד כוללני - group incentive plan

שכר עידוד הנקבע לא על-פי הישגיו של העובד הבודד או הישגי קבוצת עובדים מצומצמת, אלא על-פי הישגי המפעל בכללו. שתי הגישות העיקריות לשכר עידוד כוללני הן שיתוף בהתייעלות ושיתוף ברווחים.