בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר משולב - combined wages

במגזר הציבורי קרוי סכומם של שכר היסוד ותוספת הוותק בשם שכר משולב. השכר המשולב הוא פונקציה של הוותק, ולכן טבלאות השכר המשולב שמתפרסמות מפעם לפעם כוללות שורות רבות לכל דרגה, שורה לכל שנת ותק אפשרית, מאפס שנות ותק (זהו שכר היסוד לדרגה זו) ועד לשיא הוותק.