בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר מינימום - minimum wage

 

שכר שכל עובד זכאי לקבל לפחות אותו. בהתאם להסדרי ההעסקה השונים נקבע שכר מינימום לחודש, ליום ולשעה.

בשנת 1972, כאשר גובהו של שכר המינימום נקבע לראשונה בישראל בהסכם קיבוצי, עמד גובהו על 45% מהשכר הממוצע במשק, אך בהסכמים הבאים נשחק גובהו של שכר המינימום, ובאמצע שנות השמונים הוא נע סביב 30% מהשכר הממוצע במשק. חוק שכר מינימום מתבסס במידה ניכרת על ההסכם הקיבוצי שקדם לו, וקבע שהחל מחודש אפריל 1987 יהיה שכר המינימום 45% מהשכר הממוצע במשק. בחודש אפריל 1997 הועלה שכר המינימום ל-47.5% מהשכר הממוצע, חרף התנגדותם הנחרצת של ארגוני המעסיקים.

לא כל רכיבי השכר נכללים בשכר המושווה לשכר המינימום. בהתאם לסעיף 3 לחוק שכר מינימום, יובאו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

  • שכר יסוד או שכר משולב;
  • תוספת יוקר (אם אינה כלולה בשכר המשולב);
  • תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.

לא יובאו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

לטבלת שכר מינימום.
שכר מינימום - שאלות ותשובות.

לאתר של דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת חוק שכר מינימום בישראל.
למאמר שכר המינימום בישראל - השוואה בינלאומית, באתר סנונית.
למאמרים בנושא The Low-Wage Labor Market
שכר מינימום, בוויקיפדיה העברית.