בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר מובטח - guaranteed pay

בהסכם שכר שבו חלק משמעותי מהשכר תלוי בתפוקתו של העובד, השכר המובטח הוא חלק השכר המשולם בכל מקרה, ללא תלות בתפוקה. לשכר המובטח חשיבות גדולה במיוחד כאשר התפוקה תלויה לא רק בתרומתו של העובד אלא גם במאפיינים שאינם בשליטתו, כגון מצב המשק או מצב המפעל.