בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר לפי זמן - payment by time

שכר שגובהו נקבע לפי כמות הזמן שמקדיש העובד לעבודתו, ללא תלות בגובה תפוקתו או באיכותה. שכר זה מחושב לפי הנוסחה: שכר = שעות עבודה x מחיר שעה.