בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיתוף עובדים - employee participation, worker participation

תוכניות לשיתופם של העובדים בפעילות של מקום עבודתם, בתחומים החורגים מביצוע ישיר של התפקיד של כל עובד, מתבצעות בדרכים מגוונות, הנמנות על שלוש קבוצות: