בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיתוף בעבודה - work sharing

שיתוף בעבודה מונהג כאשר מתעורר צורך בפיטורי צמצום, ומשמעותו צמצום מספר שעות העבודה של כל העובדים, כתחליף לפיטורי חלק מהעובדים. בצורה זו נפגע פחות הביטחון התעסוקתי של העובדים.