בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיעור התחלופה - substitution rate

היחס בין גובה הפנסיה המשולמת לפנסיונר ובין גובה שכרו קודם שפרש לפנסיה. יחס זה מהווה מדד לבדיקת יעילותן של תוכניות לביטוח פנסיוני.

ההכנסה הכוללת של הפנסיונר בישראל באה משני מקורות עיקריים:

מבנה זה של ההכנסה מבטיח שיעור תחלופה גבוה יותר לבעלי שכר נמוך מאשר לבעלי שכר גבוה.