בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה - labor force participation rate

היחס בין כוח העבודה ובין כלל האוכלוסייה בגיל העבודה (למשל גיל 16 ומעלה). המאה העשרים מתאפיינת במגמת גידול בשיעור השתתפותן של נשים בכוח העבודה, ומגמת ירידה בשיעור השתתפותם של גברים בכוח העבודה.

בסקר שנערך על-ידי ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה כלכלי) בשנת 1999 בקרב 30 המדינות החברות בו, אודות שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 עד 64, צועדת בראש הטבלה איסלנד עם שיעור השתתפות של 84.2%, ואחריה שווייץ - 79.7%. חותמות את הטבלה איטליה - 52.9%, ותורכיה - 51.9%.

בישראל ניכרת השתתפות נמוכה בכוח העבודה בקרב חרדים, ש"תורתם אומנותם". עובדה זו, יחד עם ריבוי הילדים במשפחה החרדית, הם הגורמים העיקריים לריבוי המשפחות הנמצאות מתחת לקו העוני בקרב אוכלוסייה זו.