בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיעור אבטלה טבעי - core unemployment rate, natural rate of unemployment

שיעור האבטלה המזערי, הנובע מאבטלה חיכוכית, שירידה אל מתחת לו תגרום לעליית שכר תלולה (כתוצאה מהמחסור בעובדים) ובעקבותיה לאינפלציה.