בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שימור עובדים - retention, preservation

פעולות שמבצע המעסיק כדי למנוע עזיבה של עובדים. פעולות אלה כוללות שכר תחרותי, מסלול קידום נאות, אקלים ארגוני נעים ועוד. לפעולות אלה חשיבות מיוחדת כאשר בשוק העבודה מתקיים ביקוש גבוה לעובדים. שימור עובדים בא לחסוך את ההשקעה שבגיוס וקליטה של עובד חדש, ולמנוע את הפגיעה שגורמת העזיבה למוראל הנשארים. במפעלי היי-טק, ולא רק בהם, משקפת פעילות זו את הידיעה שההון האנושי הוא הנכס העיקרי של המפעל.

מובן שבמסגרת העיקרון של שימור עובדים יש להפעיל שיקול דעת: לא כל עובד ראוי למאמצי שימור, ולא כל עובד ליבה יש לשמר בכל מחיר.

שימור עובדים בעת מיתון המחייב צמצום מצבת העובדים נעשה באמצעות הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום במקום פיטוריהם, מתוך תקווה שהמיתון הוא בן חלוף, ובסיומו ניתן יהיה להחזיר את העובדים לעבודה מלאה. השפעה דומה יש לקיצור זמני של שבוע העבודה.