בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיא הוותק -

מספר שנות הוותק המרבי לצורך חישוב תוספת ותק. בהסכמי העבודה במגזר הציבורי עולה שיא הוותק בהתמדה. שיא הוותק בדירוג עובדי הוראה, למשל, הוא 36 שנים, ובדירוג המח"ר הוא מגיע ל-40 שנה.