בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שחיקה - burnout

מצב נפשי שבו חש העובד חוסר סיפוק מתמשך מעבודתו, יחד עם חוסר אונים לשנות מצב זה. יעילותו של העובד ותרומתו לעבודה יורדים בצורה תלולה במצב זה. שחיקה נובעת מלחץ עבודה כבד מאוד, בפרט בעיסוקים הכרוכים במגע נרחב עם אנשים אחרים (עמיתים לעבודה או לקוחות).