בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שבוע עבודה דחוס - compressed work week

הסדר זמן העבודה שבו נשמר בשבוע עבודה מספר השעות המקובל, אך בפחות ימי עבודה מהמקובל, למשל שבוע עבודה בן 40 שעות המשתרע על ארבעה ימי עבודה בלבד.