בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שאירים - survivors

בני משפחתו של הנפטר. במשמעות המצומצמת של מושג זה נכללים בן-זוג וילדים. לעתים מורחבת המשמעות ונכללים בה גם תלויים אחרים בנפטר, ובהם ידוע בציבור, הורים ואחים.

שאירים המקיימים את תנאי הזכאות זכאים לקצבת שאירים ולפנסיית שאירים. במסגרת ביטוח נפגעי עבודה ניתנים לשאירים גמלת תלויים וסיוע בהכשרה מקצועית.