בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רציפות זכויות פנסיה - continuity of pension rights

את זכויות הפנסיה צובר העובד במהלך כל שנות העבודה שבהן הוא מבוטח בקרן פנסיה. כל מעביד קשור באחת מקרנות הפנסיה, ולכן החלפת מקום עבודה עשויה להיות כרוכה בהחלפת קרן פנסיה. בין קרנות הפנסיה קיימים הסדרי רציפות זכויות פנסיה, המאפשרים לעובד לקבל פנסיה מהקרן האחרונה שבה היה חבר, בהתאם לזכויות שצבר בכל שנות עבודתו. הסדרי רציפות קיימים בין קרנות הפנסיה ההסתדרותיות לבין עצמן, בינן לבין ממשלת ישראל (כמעסיק) והרשויות המקומיות, ועוד.