בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רפורמה במס הכנסה - income tax reform

עריכת שינויים מקיפים בכללי מס הכנסה, ובפרט בבסיס המס ובמדרגות המס, הם חלק מהדינמיקה של מס זה. לחצים המופעלים על המחוקק במהלך השנים מביאים למתן פטורים שונים, המקטינים את בסיס המס. במקביל עולות מדרגות המס. שינויים אלה נעשים תוך גידול במורכבותו של המס. הרפורמה נועדה לסדר מחדש את המס, ולעשותו פשוט וצודק. במדינת ישראל נעשתה בשנת 1975 רפורמה מקיפה בעקבות המלצותיה של "ועדת בן-שחר". יוזמה לרפורמה נוספת הביאה להקמתה של "ועדת ששינסקי", שרק חלק מהמלצותיה יושמו, לאחר זמן רב.

רפורמה מקיפה בוצעה בארה"ב בשנת 1986. רפורמה זו, שבה הופחתו שיעורי המס במידה ניכרת, הביאה להפחתת שיעורי המס במדינות נוספות, ובהן מדינת ישראל.

בשנת 2000 הגישה את המלצותיה "ועדת בן-בסט", שעיקרן הגברת מיסוי ההון והקטנת מיסוי העבודה. בעקבות התנגדותה של ההסתדרות החדשה הסכים שר האוצר שלא לממש רבות מהמלצות הוועדה, ובהמשך נזנחו כל שאר ההמלצות.

בשנת 2002 הגישה את המלצותיה "ועדת רבינוביץ", ואלה הפכו תוך זמן קצר לתיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה.