בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רפורמה במבנה השכר - wage structure reform

מבנה השכר בארגון נקבע בתהליך מצטבר שנמשך שנים רבות, תהליך הכולל תוספות, שינויים ותיקונים. בתוצאה הסופית קשה לזהות לעתים את המטרות שהביאו את השכר למבנהו הנוכחי. מוצא אפשרי, אם כי לא פשוט ליישום, ממצב זה הוא רפורמה במבנה השכר, שבה מוגדר השכר בארגון מבראשית, תוך התייחסות יסודית למטרות שיש להשיג באמצעותו.

במגזר הממשלתי נעשו פעמים רבות רפורמות, או נסיונות לרפורמה, באמצעות ועדות אחדות שהוקמו למטרה זו: ועדת גוברין בשנת 1951, ועדת גורי בשנת 1955, ועדת הורביץ בשנת 1964, ועדת ברקאי בשנת 1975, וועדת זוסמן שהוקמה בסוף שנת 1985 והגישה את המלצותיה בתחילת 1989. בכל המקרים נעשה ניסיון לצמצם את מורכבותו של השכר במגזר הממשלתי, ולתקן עיוותים שנוצרו בו במהלך השנים.