בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ריפוד בנוצות - featherbedding

הגבלות שחלות על המעביד, במסגרת הסכם קיבוצי, לפיהן עליו להעסיק עובדים שאינו זקוק להם. מטרתו של האיגוד המקצועי בקביעת הגבלות אלה היא מניעת אבטלה בקרב חבריו. להגבלות אלה צורות שונות:

  • החובה להמשיך ולהעסיק פועלים שהעסקתם נעשתה מיותרת עקב החלפתם במיכון או הנהגת טכנולוגיה מתקדמת.
  • הגבלת התפוקה לעובד, כדי להגדיל את מספר העובדים הנחוצים לשם השגת תפוקה נדרשת.
  • הגדרת תקן מחייב של עובדים ביחידה ארגונית, ללא קשר למספר העובדים הנחוץ למילוי משימותיה של יחידה זו.