בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רווחה - welfare

פעולותיה של הממשלה לשיפור תנאי חייהם של התושבים, ובפרט מעוטי היכולת שבהם, במסגרת מימושה של מדינת רווחה. למטרה זו משמשות שתי שיטות: הגדלת הכנסתם של מעוטי היכולת, למשל באמצעות הבטחת הכנסה, ואספקת שירותים, כגון שירותי בריאות וסיעוד.