בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ראיון עזיבה - exit interview

ראיון שמתבצע עם עובד שהתפטר, זמן מה לאחר סיום עבודתו, לשם בירור הסיבות שהניעוהו להתפטר. הראיון נועד לסייע למעסיק בגיבוש כלים למניעת התפטרויות נוספות, ובכך לתרום לשימור העובדים.