בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ראיון עבודה - employment interview

ראיון שבמסגרתו נפגש מועמד לעבודה עם מעסיקו הפוטנציאלי: הממונה הישיר, איש מחלקת כוח אדם, או חברת השמה. בראיון מנסים שני הצדדים לתהות זה על קנקנו של זה, כדי לבדוק את מידת התאמתם זה לזה. קורות חיים של המועמד, מכתבי המלצה שקיבל ותעודות המעידות על השכלתו מסייעים למועמד להציג את עצמו. להשלמת תהליך המיון משמש אבחון תעסוקתי, לפני הראיון או לאחריו.