בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ראיון הערכה תקופתי - periodic appraisal interview

ראיון של העובד עם הממונה הישיר, שבו נמסר לעובד מידע על רמת עבודתו, השתלבותו בעבודה, ציפיות ממנו לתקופה הקרובה ומסלול הקידום שלו.