בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קרן פנסיה - pension fund

קרן פנסיה באה להבטיח הכנסה לעובד בתקופת הזיקנה, או במקרה שהפך לנכה, ולספק הכנסה לשאיריו של עובד שנפטר.

בקרנות הפנסיה שתי תוכניות: פנסיית יסוד ופנסיה מקיפה. בנוסף מנהלות קרנות הפנסיה גם קרן דמי מחלה וקרן דמי חופשה, ומספקות שירותים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי.

במסגרת רפורמה בענף קרנות הפנסיה, שנועדה לטפל, בין השאר, בחוסר האיזון האקטוארי בקרנות, בשנת 1995 נסגרו קרנות הפנסיה הוותיקות לקליטת חברים חדשים, ובשנת 2003 הולאמו קרנות הפנסיה הגרעוניות. קרנות אלה הקימו קרנות נפרדות, שתנאיהן שונים, לשם קליטת חברים חדשים, וכמו כן החלו גם חברות ביטוח להפעיל קרנות פנסיה.

שאלות ותשובות על קרנות פנסיה, באתר "מגדל".