בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קרן פנסיה ותיקה -

קרן פנסיה שנוסדה לפני שנת 1995. רבות מקרנות הפנסיה הוותיקות הפכו לקרנות פנסיה גרעוניות, ועקב כך בשנת 1995 נסגרו הקרנות הוותיקות לקליטת חברים חדשים, ובשנת 2003 הולאמו קרנות הפנסיה הגרעוניות.