בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קרן פנסיה גרעונית -

קרן פנסיה הסובלת מחוסר איזון אקטוארי ונמצאת בגירעון כבד. מרבית הקרנות הגרעוניות היו מאוגדות במסגרת אגף לביטחון סוציאלי של ההסתדרות הכללית. בשנת 2003 הולאמו הקרנות הגרעוניות, והורעו תנאי העמיתים בהן.

הקרנות הגרעוניות הן:

  • מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ,
  • קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ,
  • קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ,
  • קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ,
  • קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ,
  • נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ.

וכן הקרנות המפעליות:

  • קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ,
  • קרן הגמלאות של חברי "דן" בע"מ,
  • קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ.

לאתר של קרן הפנסיה "מקפת".