בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קרן דמי מחלה - sick pay fund

קרן, שבה מפקיד המעביד מדי חודש אחוז מסוים משכרו של העובד, וכאשר העובד נעדר מעבודתו עקב מחלה משולם שכרו על-ידי הקרן. דרך זו טובה במיוחד לעובד ארעי, שעקב ניידותו יתקשה לצבור זכות לימי מחלה אצל מעבידיו.